ما مال هم هستیم : ما مال هم هستیم 

نویسنده: mhasti226

متن خود را بنویسید 
پارت8

جلو رفتم و گفتم 
سوهو : اون پسر منه
کِی بلند شد و اومد طرفم 
کِی : چی میگی 
سوهو : تو پسر منی 
شین هو : حال ب هم زنا ب مدیر شکایتتون و میکنم 
سوهو : کوچولو هر گوهی میخوای بخور 
شین هو زد ب شونه ام و گفت 
شین هو : فقط چون برادرمی کاریت ندارم کصکش 
شین هو رفت 
سمت ب کِی بدنش میلرزید و لب زدم 
 سوهو : حالت خوبه
نمی‌دونم چش بود ک گریش گرفت ⁦ಥ_ಥ⁩
لبخندی بهش زدم
سوهو : هی پسر چیه پسر ک بخاطر همچین چیزی گریه نمیکنه 
چته پسر لوس چرا رفتارت شبی دخترا شده تو چرا نمیتونی از خودت محافظت کنی چرا گریه می‌کنی 
بدون هیچ حرفی خودش و تو بغلم انداخت ⁦(っ˘̩╭╮˘̩)っ⁩
واقعا عالی بود 
اولین بارمه یکی اینجوری بغلم می‌کنه 
منم دستم و دور کمرش کردم و بغلش کردم 
کِی : سوهو 
سوهو : جونم 
از بغلم در اومد و گفت 
کِی : میشه تو مراقبم باشی
سرش و گرفتم و تو بغلم فرو کردم و گفتم
سوهو : از خدام هم هست 
تو بغلم مونده بود 
خودشم حاضر نبود ولم کنه و 
تو اون لحظه
زنگ خورد 
خواست ازم جدا شه ک با دوتا دستم گرفتمش 
کِی : هی پسر زنگ خورد ولم کن 
سوهو : برام مهم نیست ، فق میخام یکم بیشتر بغلت کنم 
کِی : باشه باشه بعد بغل میکنیم وقت زیاده 
سوهو : باشه 
دستش و گذاشت رو قلبش 
سوهو : چیه تند تند میزنع 
کِی : آره ولی چیزی نیست 
 سوهو : باشه بریم کلاس ؟
کِی : بریم 
کیفش و برداشت و رفتیم تو کلاس 
معلم هم اومده بود 
در زدیم و رفتیم 
معلم : خب بچه ها از این به بد تو کلاس من ، اینطوری بشینید دوتایی کسایی ک میگم کنار هم بشینن
خب امیدوارم کنار کِی بشینم 
 معلم: نیمکت آخر رو کِی بااااا ...
خدایا من من من من من ⁦ಥ‿ಥ⁩
معلم : کِی و شین هو با هم تو نیمکت آخر بشینن 
دیدم ک کِی بهم خیره شده ⁦(。ŏ﹏ŏ)⁩
 رفتم پیش معلم و گفتم 
سوهو : معلم میشه من کنار کِی بشینم 
معلم : باشه برو بشین 
سوهو : ممنون 
دست کِی و گرفتم بردم نشین و منم کنارش نشستم
کِی: رفتی معلم و راضی کردی 
سوهو : اوهوم⁦•́ ‿ ,•̀⁩
معلم : خب بچها درس رو شروع میکنیم 

دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.