داستان های Nabat

تاریکی یک لبخند 1 در حال تایپ

تاریکی یک لبخند

۱۵ مرداد ۱۴۰۱

موجوداتی به غیر از جن و انسان که با مشکل بزرگی مواجه و مجبور میشن از جن ها (دورگه ها) کمک بگیرن و در این حین عشق ممنوعه ای شکل میگیره و زخم کهنه ای که سرباز میکنه...

0 0 1.5 K
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.