سهم

سهم

masoud نویسنده : masoud تمام شده

داستان های مشابه

صداهای تو سرم تمومی نداره کم کم به مغزم و بعد به قلبم ...

همان طور که قدم بر می داشتم، وارد شدن بی سروصدای آن پزشک ...

...گوشه خیابان ایستاد و مدتی به مکان نامعلومی خیره ماند. واقعا ...

دسته بادکنکی از ماشین عروس وسط چهارراه جدا میشود و ....
ژانرها: داستان کوتاه / دلنوشته / عاشقانه / واقع‌گرایی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.