مضحک(absurd)

مضحک(absurd)

husss نویسنده : husss در حال تایپ

داستان های مشابه

شده تاحالا خواب ببینی و فکر کنی واقعیت داره ؟بعد از خواب ...

یک سونامی رخ می دهد و با خود از اعماق تاریک اقیانوس موجوداتی ...

خودتم خوب میدونی که مسخرم میکنن وقتی تو میای مدرسمون؛ بفهم ...

[مُضحکه ای دَر درندَشت.]
_یِک 'هیچ' عَظیم بودم.کَسی که بُزرگتَرین آرزویَش بُوسیدنِ زهرِ لَبانَت و کآم گِرفتن از مَرگ بُود!._
ژانرها: دلهره آور / عاشقانه / ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 2 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.