مضحک(absurd)

مضحک(absurd)

husss نویسنده : husss در حال تایپ

داستان های مشابه

ل. س س شسی یی

دختری به نام دنیا که بخاطر خانواده اش دل از عشق کودکی و چندین ...

داستانی در مورد حمله به طبیعت و انتقام متقابل...

[مُضحکه ای دَر درندَشت.]
_یِک 'هیچ' عَظیم بودم.کَسی که بُزرگتَرین آرزویَش بُوسیدنِ زهرِ لَبانَت و کآم گِرفتن از مَرگ بُود!._
ژانرها: دلهره آور / عاشقانه / ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 2 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.