سردرگم

سردرگم

Ali13601380 نویسنده : Ali13601380 تمام شده

داستان های مشابه

آوا که دختری اهل ادب و مطالعه است ، از خانواده خود برای تحصیل ...

خیلی چیزها شاید بهترینش را داریم ولی متاسفانه به نوعی از ...

این داستان خیلی کوتاه است. شاید اصلا مصداق داستان کوتاه ...

این بار مریم سردرگم تر از همیشه است.
ژانرها: داستان کوتاه / درام
تعداد فصل ها: 8 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.