سردرگم

سردرگم

Ali13601380 نویسنده : Ali13601380 تمام شده

داستان های مشابه

... اتفاقات ترس‌آور و تکان‌دهنده‌ای در مقابل دیدگان پسرجوان ...

نیمه های شب در جاده ای خارج از شهر در حالیکه باران شدیدی ...

این داستان در مورد یک خانواده ای است که زندگی معمولی دارند ...

این بار مریم سردرگم تر از همیشه است.
ژانرها: داستان کوتاه / درام
تعداد فصل ها: 8 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.