سردرگم

سردرگم

Ali13601380 نویسنده : Ali13601380 تمام شده

داستان های مشابه

یه نوشته کوتاه درمورد جنگ

رمان عشق بر باد رفته ژانر: عاشقانه، تراژدی. نویسنده: سیده ...

داستانی در مورد عشق دو جوان...

این بار مریم سردرگم تر از همیشه است.
ژانرها: داستان کوتاه / درام
تعداد فصل ها: 8 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.