عشق و نفرت

عشق و نفرت

parisa_gorji نویسنده : parisa_gorji تمام شده

داستان های مشابه

اکثر اتفاقات در زندگی غیر قابل توقع و پیش‌بینی هست ، حداقل ...

در کتاب زندگی مان، کلمات و نت های موسیقی با همدیگر داستانمان ...

عکسی میخواهم. نه یک عکس معمولی.

و گاهی چه بی صدا و دردناک مرز هایمان دیگر خط نداشت.
خط بین آن همه عشق با یک دنیا نفرت گاهی پاک میشود و تو در کدام طرف ایستاده که هنوز میتوانی نفس بکشی...
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.