عشق و نفرت

عشق و نفرت

parisa_gorji نویسنده : parisa_gorji تمام شده

داستان های مشابه

بهترین کادوی عید به یک نامرئی.

گفتم چند دقیقه ای اینجا بنشین و مرا در آغوش بکش به چشمان ...

❌خسته تونیستی!که ازدردات میگی؟؟خسته منم که نای گفتن در ...

و گاهی چه بی صدا و دردناک مرز هایمان دیگر خط نداشت.
خط بین آن همه عشق با یک دنیا نفرت گاهی پاک میشود و تو در کدام طرف ایستاده که هنوز میتوانی نفس بکشی...
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.