پرتره: سایه؛ نور زنی است که اسم ندارد

پرتره: سایه؛ نور زنی است که اسم ندارد

vahid_heidarnezhad نویسنده : vahid_heidarnezhad تمام شده

داستان های مشابه

رهادختری که بخاطرمشکلی تن به ازدوج بارامین می دهدولی درست ...

دختری که با وجود سختی ها و مشکلات برایی آرزوش تلاش میکنه ...

سرما، زوزه ی هولناک باد، برف منجمد به تیزی تیغ...هیچ چیز دیگری ...

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.