گریال

گریال

Armita نویسنده : Armita در حال تایپ

داستان های مشابه

دختری خشن که از سه سالگی بعد از مرگ مادرش شروع به آموزش دیده ...

فکر میکردم منتظرم میماند ... حالا او فکر میکند بخاطرش زندگی ...

بهترین کادوی عید به یک نامرئی.

گریال نام تمساح پوزه کوتاه درخطرانقراض می باشدزندگی دختری پزشک راروایت می کندکه گذشته وترس های مبهمی دارداوبایدروزی باترس هایش روبه روشود واولین گام برگشتن به گذشته اوست....
*ایستاده ام....
بگذارسرنوشت راهش رابرود..
من همینجا کنارقول هایت درست روبه روی دوست داشتنت ودرعمق نبودنت....
محکم ایستاده ام....*
ژانرها: عاشقانه
تعداد فصل ها: 7 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.