گریال

گریال

Armita نویسنده : Armita در حال تایپ

داستان های مشابه

زوجی جوان که در رابطه ی لانگدیستنس هستن بعد از یک مدت زمان ...

داستان زیست مردی که به کما رفته زندگی دیگری را در رویا تجربه ...

خدایان چه کسانی هستند؟ انها دارای قدرتی فراتر از انسانها،ماورایی ...

گریال نام تمساح پوزه کوتاه درخطرانقراض می باشدزندگی دختری پزشک راروایت می کندکه گذشته وترس های مبهمی دارداوبایدروزی باترس هایش روبه روشود واولین گام برگشتن به گذشته اوست....
*ایستاده ام....
بگذارسرنوشت راهش رابرود..
من همینجا کنارقول هایت درست روبه روی دوست داشتنت ودرعمق نبودنت....
محکم ایستاده ام....*
ژانرها: عاشقانه
تعداد فصل ها: 7 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.