گریال

گریال

Armita نویسنده : Armita در حال تایپ

داستان های مشابه

خدایان چه کسانی هستند؟ انها دارای قدرتی فراتر از انسانها،ماورایی ...

خب خب گایز رومان رو بزودی براتون میزارم .... کوک عاشق آیو ...

کاپیتان ژولز، تنها و غریب در اعماق آب‌های تاریک و سرد، به ...

گریال نام تمساح پوزه کوتاه درخطرانقراض می باشدزندگی دختری پزشک راروایت می کندکه گذشته وترس های مبهمی دارداوبایدروزی باترس هایش روبه روشود واولین گام برگشتن به گذشته اوست....
*ایستاده ام....
بگذارسرنوشت راهش رابرود..
من همینجا کنارقول هایت درست روبه روی دوست داشتنت ودرعمق نبودنت....
محکم ایستاده ام....*
ژانرها: عاشقانه
تعداد فصل ها: 7 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.