گفتگو با الکساندر

گفتگو با الکساندر

sepehrdanaiefar نویسنده : sepehrdanaiefar تمام شده

داستان های مشابه

زیر لب زمزمه می کند: خالتور،خالتور، خالتور! این کلمه ...

بهترین کادوی عید به یک نامرئی. ...

داستان کوتاه که خلاصه ندارد ... در حد چند جمله است اما .... ...

روز ۷ژانویه۱۹۷۹،الکساندر ۲۳ ساله گفتگویی را با روانکاوی ۷۵ ساله بنام پتروف،این گونه آغاز میکند...ژانرها: ترسناک / جنایی / داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت