دوراهی

دوراهی

Sisyphus نویسنده : Sisyphus در حال تایپ

داستان های مشابه

دستش را به سمت کمد دراز کرد، کمد را باز کرد، چیز زیادی برای ...

همیشه میگن نوجوانی دوره خیلی سختیه اما دوره شکوفایی انسان ...

بهترین کادوی عید به یک نامرئی.

کفش هایش را به پا کرد، بلند شد و به در خیره شد، نمی¬دانست که برود یا نه، دیشب تصمیمش قطعی بود، تمام عزمش را جزم کرده بود که برود، ولی الان که وقت عمل رسیده بود نمی¬دانست چه کند. به خانواده اش اندیشید، چقدر سخت است دل کندن و رفتن، هر گوشه ای از خانه او را می¬خواست منصرف کند، مگر می¬شد این گونه دل کند و رفت، به هر حال مجالی نبود، باید می-رفت.
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 2 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.