دوراهی

دوراهی

Sisyphus نویسنده : Sisyphus در حال تایپ

داستان های مشابه

این داستان در مورد یک خانواده ای است که زندگی معمولی دارند ...

داستان درباره معلم مدرسه راهنمایی و پیدا کردن اتفاقی وی ...

تصمیمات عجولانه و احساسی

کفش هایش را به پا کرد، بلند شد و به در خیره شد، نمی¬دانست که برود یا نه، دیشب تصمیمش قطعی بود، تمام عزمش را جزم کرده بود که برود، ولی الان که وقت عمل رسیده بود نمی¬دانست چه کند. به خانواده اش اندیشید، چقدر سخت است دل کندن و رفتن، هر گوشه ای از خانه او را می¬خواست منصرف کند، مگر می¬شد این گونه دل کند و رفت، به هر حال مجالی نبود، باید می-رفت.
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 2 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.