ارتعاش سیاهی

ارتعاش سیاهی

nobody نویسنده : nobody در حال تایپ

داستان های مشابه

کتاب اول : روزی که یخ اتش گرفت جهانی که به سوی نابودی میرود.ظلمی ...

سیاره زمین،انسان ها و تمامی موجودات زمینی به دست خود انسان ...

موجوداتی به غیر از جن و انسان که با مشکل بزرگی مواجه و مجبور ...

نمی‌توانست بایستد و جان دادن مردمش را ببیند؛ باید کاری می‌کرد...
ژانرها: تخیلی
تعداد فصل ها: 2 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.