صفیه خانم! بارونه! بارون!

صفیه خانم! بارونه! بارون!

sepehrdanaiefar نویسنده : sepehrdanaiefar تمام شده

داستان های مشابه

کتاب اول : روزی که یخ اتش گرفت جهانی که به سوی نابودی میرود.ظلمی ...

خلاصه:عشق چیست؟ چه کسی عاشق واقعی است؟ دوست داشتن چیست!؟ ...

اتفاقاتی که برای بریتچ افتاده... تراژدی ترین و درام ترین ...

خلیل برای بار پنجم از کنار پنجره رد شد. این کار صفیه خانم را کلافه می کرد. صفیه خانم منظور خلیل را می‌دانست...
ژانرها: تراژدی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.