صفیه خانم! بارونه! بارون!

صفیه خانم! بارونه! بارون!

sepehrdanaiefar نویسنده : sepehrdanaiefar تمام شده

داستان های مشابه

چو گودرز و هفتاد پور گزین، همه پهلوانان با آفرین، نباشد ...

فقط دلش برای تیک تاک ساعت تنگ شده بود.....

داستان از آنجا شروع شد که گایونگ تصمیم گرفت مدرسه اش رو عوض ...

خلیل برای بار پنجم از کنار پنجره رد شد. این کار صفیه خانم را کلافه می کرد. صفیه خانم منظور خلیل را می‌دانست...
ژانرها: تراژدی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.