صفیه خانم! بارونه! بارون!

صفیه خانم! بارونه! بارون!

sepehrdanaiefar نویسنده : sepehrdanaiefar تمام شده

داستان های مشابه

انقدر ساده از کنار داستانهایی که نصفه کاره ولشون میکنی نگذر... ...

داستان درباه ی مردی هست که توانایی دارد چهره خودش را عوض ...

پس از اتفاقات جلد اول داستان همچنان ادامه دارد و اتفاقات ...

خلیل برای بار پنجم از کنار پنجره رد شد. این کار صفیه خانم را کلافه می کرد. صفیه خانم منظور خلیل را می‌دانست...
ژانرها: تراژدی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.