نبرد بهشت

نبرد بهشت

ali_khazaee_zh نویسنده : ali_khazaee_zh تمام شده

داستان های مشابه

داستان حول پسری است که سعی میکند از خود و خانواده اش در مقابل ...

پیشنهاد:افرادی که ناراحتی قلبی دارند از خاندن رمان بعد از ...

برای چهار دوست کارت دعوت می آید که آنها به عمارتی از جنس ...

این داستانِ بزرگترین نبرد بین خیر و شر است. نبردی که بنیاد باور و ایمان انسان ها را شکل داد. اولین نبرد آفرینش. جنگ بزرگ بین فرشتگان شورشی به رهبری لوسیفر که آن زمان هِلِل نام داشت و فرشتگانِ وفادارِ تحت فرمان میکاییل.

این داستان تنها درآمد و داستانی تخیلی از نبرد خیر و شر در بهشت است و هیچ پیوند و رابطه ای با آموزه ها و اعتقادات دینی و مذهبی ندارد.
ژانرها: تخیلی / ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 2 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.