ذهن ما انگیزه ها و خواسته ها

ذهن ما انگیزه ها و خواسته ها

kianoosh2003 نویسنده : kianoosh2003 در حال تایپ

داستان های مشابه

پسرکی که در پشت چراغ قرمز شیشه ماشینها را پاک میکند چشمش ...

وقتی مردم خودم را دیدم...

ما اونقدرا هم که شما فکر می کنین خطرناک نیستیم ...! من بهرادم ...

ذهن ما بهترین و در عین حال ترسناک بخش وجود ما ، جایی که تخیل در آن شکل میگیرد.
تخیل به ما هدف میدهد ، هدف به ما انگیزه میدهد ، انگیزه به ما اراده میدهد و در نهایت اراده به ما قدرت انجام کار ها برای رسیدن به اهدافمان را میدهد ، که همه آنها با یک جرقه در ذهن ما ایجاد میشود.
ارتباط بین ذهن ما و خود ما چیز بسیار عجیبی است ، در حالی که به نظر می رسد هیچ ارتباطی با هم ندارند این دو به طرز فوق العاده ای ارتباط محکمی با یکدیگر دارند که به ما یاد آوری میکند ، که افکار ما چه خوب و چه بد به طور مستقیم و غیر مستقیم بر ما و رفتار ما تاثیر میگذارند و در عین حال رفتار ما نیز بر افکار ما تاثیر میگذارد و برای همین همیشه باید تعادل را در بین افکار و رفتار نگه داشت و به آینده ای بهتر امید داشت.
و تنها یک چیز است که دسترسی به امید را غیرممکن می‌سازد: ترس از باخت.
ژانرها: فلسفی / ماوراء الطبیعه / واقع‌گرایی
تعداد فصل ها: 3 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.