درباره kianoosh2003

  kianoosh
  تاریخ عضویت: ۱۲ دی ۱۴۰۰

آخرین پیام

  ۱۸ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۰۱

قسمت جدید سنگ های والینورز ، سنگ تاریکی اضافه شد. نظر و لایک یادتون نره.

داستان های kianoosh2003

2 داستان منتشر شده
سنگ های والینورز 6 در حال تایپ

سنگ های والینورز

۲۶ دی ۱۴۰۰

اسپین افی بر داستان ارباب تاریکی که به نحوه به وجود آمدن سنگ های والینورز و داستان های پیرامون آنها می پردازد. به جز مقدمه دارای 14 فصل خواهد بود.

0 4 10.1 K
ارباب تاریکی: سقوط رهبر 3 در حال تایپ

ارباب تاریکی: سقوط رهبر

۱۷ دی ۱۴۰۰

چه می شود اگر بفهمیم تمام دانسته های ما راجب کسی یا چیزی اشتباه است؟ چه می شود اگر بفهمیم کسی که به او عشق می ورزیم با تمام وجود از ما متنفر است و نفرت دارد؟ چه می شود اگر بفهمیم صمیمی ترین دوستنمان دشمنان قسم خورده ما هستند؟ چه می شود اگر بفهمیم هیچ پایانی برای درد و رنج های ما وجود ندارد؟ چه می شود اگر بفهمیم آدم هایی که فکر می کردیم خوب هستند ، پلید باشند؟ چه می شود اگر بفهمیم تاریکی به آن سیاهی که به نظر می رسد نیست و روشنایی میتواند سیاه تر از هر تاریکی باشد؟ چه می شود اگر بفهمیم شیاطین به آن بدی که به نظر می رسند نیستند و فرشتگان هم به آن خوبی که به نظر میرسد نباشند؟ داشتن ماهیت خوب و روشن همیشه به معنای خوب بودن نیست و داشتن ماهیت بد و تاریک همیشه دلیل بر بد بودن نیست.

0 0 8.4 K
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.