راز اردوگاه نفرین شده

راز اردوگاه نفرین شده

Soltan نویسنده : Soltan در حال تایپ

داستان های مشابه

هواتاریک شده بودجیم ازخانه بیرون رفت هنوزمهتاب درمنظره ...

همه در طول زندگی,خیال بافی را تجربه کرده اند.اما دوست خیالی ...

خلاصه: نفس به همراه دوست صمیمی اش ﴿رویا﴾ برای تعطیلات ...

آتوسایک دختر۱۸ساله کنکوری است که بنابه اصرارپدرومادرش درتعطیلات عیدنوروز به یک اردوی مطالعاتی میرود.و این ترسناکترین کابوس زندگی او میشود! اردوگاه آنهایک قلعه قدیمی و ترسناک دردل جنگل است.جایی که درآن استفاده ازآینه ممنوع است وخندیدن پیگرد قانونی دارد!آتوساداستان یک نفرین قدیمی را میشنودکه درآنجاوجوددارد وازآن پس اتفاقات عجیب وغریب وهولناکی برایش رخ میدهد. ولی این تمام ماجرانیست.زیرا رازی بزرگ در پشت این اتفاقات نهفته شده است....
ژانرها: ترسناک / ماجراجویی / ماوراء الطبیعه / معمایی
تعداد فصل ها: 5 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.