آسمان مهتابی

آسمان مهتابی

Writer_crow نویسنده : Writer_crow تمام شده

داستان های مشابه

جدایی در نگاه معصوم ترین موجود.

دختری که از زندگیش راضی نیست و قدر چیزایی که داره رو نمیدونه ...

اگر دو نفر از هم جدا شوند. فقط خودشان صدمه میخورند؟ یا...درواقع ...

این حقیقت نداشت. ما هر چیزی که می خواستیم، داشتیم. خانه کوچکی که زیر سقفش زندگی می کردیم، آسمان بالای سرمان و غذایی که در سفره بود...

و البته یکدیگر.
ژانرها: داستان کوتاه / واقع‌گرایی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.