آسمان مهتابی

آسمان مهتابی

Writer_crow نویسنده : Writer_crow تمام شده

داستان های مشابه

باران... ترس، وحشت، غم، اندوه، جدایی و... باران معنی تمام ...

(ماهی سفید آرزوها) تمام آرزوها ماهی هایی بودند درون رودخانه ...

در تمام مدت دوستیمان، ندیده بودم آن طور گریه کند. هر آن منتظر ...

این حقیقت نداشت. ما هر چیزی که می خواستیم، داشتیم. خانه کوچکی که زیر سقفش زندگی می کردیم، آسمان بالای سرمان و غذایی که در سفره بود...

و البته یکدیگر.
ژانرها: داستان کوتاه / واقع‌گرایی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.