زمین در نابودی

زمین در نابودی

Radgay نویسنده : Radgay تمام شده

داستان های مشابه

دستی بر موهای سیاهش کشید. چشمان آبی آیینه مانندش تصویر شهر ...

این داستان درباره یک دختر افسانه ایست...

به درک! به درک که پسرمههه!! بکشیدش تا همه بفهمن هیچ اشرافی ...

کتاب اول : روزی که یخ اتش گرفت

جهانی که به سوی نابودی میرود.ظلمی به همگان روا میشود. کسی نمیداند که چه در پیش است.پسری به دنبال پادشاهی پدرش،ملکه ای در عطش انتقام و رازی که جز تلخی هیچ ندارد.اغاز یک پایان در راه است.قدرتی تاریک در نظاره این جهان و منتظر تا ...
ژانرها: تخیلی / تراژدی / ماوراء الطبیعه / معمایی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.