داستان های کوتاه ترسناک

داستان های کوتاه ترسناک

Maddy نویسنده : Maddy در حال تایپ

داستان های مشابه

لحظه ای تصور کنید از خواب بیدار میشوید و خود را در سلولی ...

هواتاریک شده بودجیم ازخانه بیرون رفت هنوزمهتاب درمنظره ...

این داستانِ بزرگترین نبرد بین خیر و شر است. نبردی که بنیاد ...

مایک پسری 12 ساله است که بر روی تختش دراز کشیده و مشغول کتاب خواندن است که ناگهان خواهرش داخل اتاق می آید و...
ژانرها: تخیلی / ترسناک / داستان کوتاه / ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.