ما مال هم هستیم : ما مال هم هستیم 

نویسنده: mhasti226

متن خود را بنویسید‌. 
پارت 4
ک بلند شدم و تعجب زده داد زدم 
سوهو : چان شین هو 
همه بهم خیره شده بودن
معلم: آقای کیم برو بیرون 
سوهو : اما معل
 ک حرف و قطع کرد و دوباره داد زد 
معلم :برو بیروننن
سوهو : چشم 
رفتم بیرون حوصلم سر رفته بود و از مدرسه رفتم بیرون و رفتم مغازه ک کار کنم 
.........................﴿شین هو ﴾....................................... 
این پسره ی روانی چشع 
مگه مرض داره 
مردتیکع گاو روانی 
عیشششششش 
ن من باید رو درسم تمرکز کنم 
سرم و بردم رو کتابم 
ولی هنوز تو فکر این بودم ک چرا صدام کرد 
اییییییی دارم روانی میشم 
ن 
ننننننننن 
روانی اشغال میمون گاو توله سگ جنده کیری
زنگ خورد 
معلم : بچه ها اگه نوشتید خسته نباشید
ک با حرف معلم از فکر اومدم بیرون
 ها ها من ک ننوشتم 
جون اومد پیشم 
جون : ام شین هو 
شین هو : بله 
جون : اون چرا صدات کرد 
سوهو : کی ؟
 جون : همون پسره ک داد زد شین هو 
 سوهو : خودمم نمی‌دونم 
جون : آها ک اینطور 
سوهو : برا چی پرسیدی 
جون : همینطوری 
سوهو : میگم جون من اینا رو ننوشتم 
ی نگاهی ب کتاب انداخت 
 جون : الان باید بریم خونه چای انجام بده ببین جواب این میشه ...
..................‌................﴿ کِی﴾...............................................
واقعا ک مگه میخاد اخراج شه پسره ی روانی از مدرسه رف 
ی نگاهی ب ساعتم ۴:۴۹ دقیقه بود وسایلم و جمع کردم و و رفتم همه داشتن میرفتن دیدم ماشین دم در مدرسه منتظرمه رفتم سوار شدم
کِی : برو 
سیبل : چشم 
حرکت کرد 
وای سرم خیلی درد می‌کنه 
نم نم بارون میومد 
کِی : وایسا 
 سوهو : آقا داره بارون میاد 
کِی : میخام برم داخل مغازه نودل بخوریم بیا با هم بریم 
سیبل : چشم آقا 
ی جا وایسادم و پیاده شدیم 
رفتم داخل و رفتم تو ردیف نودل ها 
این خوبه 
 دوتا ازش بر داشتم و رفتم ک حساب کنیم 
 کِی : ها سوهو اینجا چیکار می‌کنه 
سوهو : کِی تو اینجا چ میکنی 
 کِی :خودت چیکار می‌کنی 
سوهو : اومدم سر کار خب 


دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.