درباره fatemeaidi1353

  SZ.GH
  ......
  15 ساله
  تاریخ عضویت: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲

.................

آخرین پیام

fatemeaidi1353 پیامی تاکنون اضافه نکرده است.

داستان های fatemeaidi1353

2 داستان منتشر شده
.... 0 در حال تایپ

....

۳۱ مرداد ۱۴۰۲

هنگامی که سیاهی سفیدی را می بلعد و رنگ ها آواز آغاز می خوانند، پسر جوانی بیدار می شود درحالی که لباسش خون آلود است و خاطره ای در ذهنش وجود ندارد. او کیست؟ در اینجا چه می کند؟ و به کجا خواهد رفت؟....

0 0 0
فرا تر از یقین : معما 1 در حال تایپ

فرا تر از یقین : معما

۳۰ شهریور ۱۴۰۲

دستی بر موهای سیاهش کشید. چشمان آبی آیینه مانندش تصویر شهر پر آشوب را منعکس می کرد.پرونده پیچیده ای بود.پرونده ای که گذشته را به حال وصل می کرد. گذشته ای گیج کننده و خطرناک...

0 0 232
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.