درباره www_mmmmmhmmd255

  BARAN
  تاریخ عضویت: ۲۳ دی ۱۳۹۹

12ساله:)

آخرین پیام

www_mmmmmhmmd255 پیامی تاکنون اضافه نکرده است.

داستان های www_mmmmmhmmd255

1 داستان منتشر شده
آدم کوچولو ها 11 در حال تایپ

آدم کوچولو ها

۳ تیر ۱۴۰۰

تابه حال حس کردی کوچیک باشی؟ دراین داستان حتما حس میکنی این داستان درباره ی خوانواده ای که طی یک اتفاق کوچک میشوند وکلی ماجراجویی به وجود میارند....

3 7 1.3 K
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.