آدم کوچولو ها : فصل اول. قسمت 10

نویسنده: www_mmmmmhmmd255

میتونیم بریم توی شهر و جلوی در همه ی خونه هارو بگردیم هرکودوم که کفش دخترانه داشت میتونیم در بزنیم بعد اونا فکر میکنندکه کسی جلوی دره وقتی در رو باز کردن ماجوری میریم تو که کسی نفهمه بعد اتاق دختر رو پیدا میکنیم ویواشکی از وسایل عرو سکش بر میداریم وبعد آروم وسایل رو میاریم وتوی خانه ی جدیدمون میچینیم.» 
ژانر و پنیا قبول کردن. هرسه به طرف بیرون رفتندوبعد از کلی گشتن بالاخره به یک خونه رسیدند که یک کفش کوچولوی قرمز که روش یک گل و یک پروانه زیبابود رسیدند آروم در زدند دختر کوچولو اومد جلوی در اونها سریع رفتند داخل و اتاق دختر کوچولو رو پیدا کردند قبل ازاینکه برن داخل اتاق دیدند که بابای خوانواده داره اخبار نگاه میکنه اونها سریع قایم 
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.