کابوس ها

کابوس ها

Hanieh_M نویسنده : Hanieh_M تمام شده

داستان های مشابه

[مُضحکه ای دَر درندَشت.] _یِک 'هیچ' عَظیم بودم.کَسی که بُزرگتَرین ...

وقتی قلم و دفتر یک نویسنده شیطانی را بدزدی دیگه راه فراری ...

نمیدونستم توی این دنیای پر خون کشتار چیکار کنم اصلا من مگه ...

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.