دختری که در باران به دنیا آمد

دختری که در باران به دنیا آمد

ZahraB نویسنده : ZahraB در حال تایپ

داستان های مشابه

آمد ، ماند ، رفت.

عرق از سر و روی ام جاری شده بود کلاهم را از سر برداشتم نگاهم ...

_زندگی همش یه بازیه منم توی یکی از همین بازیای کثیف عزیز ...

باران...
ترس، وحشت، غم، اندوه، جدایی و... باران معنی تمام این کلمات است...
چرا باران را فقط با مهربانی یاد میکنند؟ وقتی در این داستان قرار نیست خبری از مهری باشد...
این داستان، داستان انسان های زیادی است که درک میکنند و می دانند باران دو رو دارد:
صلح و ویرانی
ژانرها: دلهره آور / معمایی / واقع‌گرایی
تعداد فصل ها: 3 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.