دژاوو

دژاوو

P_Sakura نویسنده : P_Sakura در حال تایپ

داستان های مشابه

سه تا پسر به نام های عماد،پدرام،بهنام که باهم زندگی می کنند ...

داستان درباره نوجوانی به نام مهتا است که پدر و مادرش چند ...

روایت پسری است با خانواده متوسط در سطح جامعه، که با سختی ...

او دقیقا کنارم نشسته بود..با یک لیوان قهوه در دستانش..
و من برای دومین بار بود که او را میدیدم اما احساس عجیبی داشتم
هیچوقت با او حرف نزده بودم...
او فقط یک غریبه بود ولی من وقتی نگاهش میکردم،میتوانستم قسم بخورم او جایگاهی در خاطراتم دارد
نمیدانستم او کیست..نمیدانستم او را کجا دیده ام..نمیدانستم او هم همان حس را دارد یا نه..
فقط میتوانستم بگویم که این یک دژاوو است...
ژانرها: عاشقانه
تعداد فصل ها: 7 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.