من و تو

من و تو

zahra1385far نویسنده : zahra1385far در حال تایپ

داستان های مشابه

کسی که در بدبختی دنیا قرق شده و...

[مُضحکه ای دَر درندَشت.] _یِک 'هیچ' عَظیم بودم.کَسی که بُزرگتَرین ...

داستان درباره معلم مدرسه راهنمایی و پیدا کردن اتفاقی وی ...

ما در زندگی با خیلی مشکلات روبرو میشیم اما اینکه از پسشون بر بیام مهمه ...
که نمیدانم تو و من از پس آنها بر میاییم ...
در این رمان گلی داستان های کوتاه برای شما گذاشته میشود ...
ژانرها: داستان کوتاه / دلنوشته / شعر / عاشقانه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.