من و تو

من و تو

zahra1385far نویسنده : zahra1385far در حال تایپ

داستان های مشابه

داستان انسانی که در کلنجار با خود و زندگی درگیر قتلی ناخوسته ...

داستان درباره ی پسری هست که اسمش کامی عه. کامی متوجه میشه ...

جنگ بین خیر و شر عشق و عقل انتقام و دوستی این زندگی ماست ...

ما در زندگی با خیلی مشکلات روبرو میشیم اما اینکه از پسشون بر بیام مهمه ...
که نمیدانم تو و من از پس آنها بر میاییم ...
در این رمان گلی داستان های کوتاه برای شما گذاشته میشود ...
از زندگی پر پیچ و خم مردمانی همچو خود ما ...
ژانرها: داستان کوتاه / عاشقانه
تعداد فصل ها: 4 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.