نسلی متفاوت

نسلی متفاوت

N_night200 نویسنده : N_night200 در حال تایپ

داستان های مشابه

اما و برادرش ویکتور به همراه مادر بزرگشان به خانه ای در روستای ...

اختراعی از یک جوان که به ضرر میلیون ها انسان تمام شد. جوانی ...

میدانی؟ فرشته هایی که من دیده ام همه خوب نیستند! شیاطینی ...

زمینی را تصور کنید که با دنیای عجیب خارج از خود، هیچ آشنایی ندارد. حال اگر یک هیولا از آن جا به زمین بی همه کس بیاید و شروع کند به نابود کردن آن، اوضاع چگونه می شود؟ همراه باشید با قهرمانانی که قدرت مقابله با هیولا در توانشان نیست؛ اما تمام سعی خود را می کنند تا...
ژانرها: تخیلی / داستان کوتاه / ماجراجویی / ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 4 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.