دلنوشته

دلنوشته

panteak نویسنده : panteak در حال تایپ

داستان های مشابه

واگویه های یک آدم معمولی که از بس دنبال خودش گشته یادش نیست ...

جدایی در نگاه معصوم ترین موجود.

در این مرحله خیلی چیز ها قفل است و کلیدش بین دسته کلیدِ شلوغم ...

من با نوشتن حالم خوب میشه
این یه داستان یا رمان نیست
سرگذشت و خاطرات و روز مرگی های من هست که با شما به اشتراک میزارم
ممنون که با من همراه هستید
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 5 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.