داستان های sadat

نامرئی 1 تمام شده

نامرئی

۳ اسفند ۱۳۹۹

بهترین کادوی عید به یک نامرئی.

0 5 410
وارث برحق 3 در حال تایپ

وارث برحق

۲۲ فروردین ۱۴۰۰

برای بدست گرفتن قدرت تا کجا حاضری پیش بری... خیلی بیشتر از اونچه تصور می‌کنی!!!

7 12 2.2 K
دقیقاً همان طور که دوست دارم 1 تمام شده

دقیقاً همان طور که دوست دارم

۲۲ اسفند ۱۳۹۸

جدایی در نگاه معصوم ترین موجود.

0 3 481
آرامش 1 تمام شده

آرامش

۹ اسفند ۱۳۹۸

نور مهتاب با تلاش فراوان خود را از میان برف و بوران به داخل اتاق کشانده بود. او هم مثل من تنها بود. شب های تیره را برای «هیچ‌کس» روشن می‌کرد. همدم آدم‌های ناباب کوچه و خیابان بود. دور افتاده‌هایی مثل من.

3 6 375
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.