گل های بنفشه

گل های بنفشه

NZanin نویسنده : NZanin در حال تایپ

داستان های مشابه

بار غمی به همراه دارم که میدانم و میتوانم آن را زمین بگزارم ...

دین (Dean) از سن 4 سالگی اش با سختی ها و مشکلات مختلف دست و پنجه ...

من مرگم و تو زندگی ....... من تاریکی هستم و تو روشنایی.... من ...

بیخیال ربان گمشده در جنگل احساسات؛در سکوتی که سرشار از گفته های پنهان شده بودبه
ادامه ی مسیر، فکرش را سپرد و گوش هایش را تیز کرد تا به دنبال صدای شُر شُر رودبگردد و
فاصله ی نمایان شدن انتظار را بفهمد.

رمز و راز انتظار شمارا میکشد..
ژانرها: تراژدی / درام / عاشقانه / ماجراجویی
تعداد فصل ها: 6 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.