گل های بنفشه

گل های بنفشه

NZanin نویسنده : NZanin در حال تایپ

داستان های مشابه

تست تست تست تست ست ت

رُز گلی زیبا در گلخانه‌ی آقای جمشیدی است و بعد از مدتی با ...

در حالی که به سوی اتاقش میدوید ، مدام این جمله را تکرار میکرد. «عروسک ...

بیخیال ربان گمشده در جنگل احساسات؛در سکوتی که سرشار از گفته های پنهان شده بودبه
ادامه ی مسیر، فکرش را سپرد و گوش هایش را تیز کرد تا به دنبال صدای شُر شُر رودبگردد و
فاصله ی نمایان شدن انتظار را بفهمد.

رمز و راز انتظار شمارا میکشد..
ژانرها: تراژدی / درام / عاشقانه / ماجراجویی
تعداد فصل ها: 6 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.