سنگ های والینورز : مقدمه 

نویسنده: kianoosh2003

- علم راهی برای صحبت درباره جهان با کلماتی است که آن را به یک واقعیت مشترک پیوند می دهد.
سحر و جادو روشی است برای صحبت درباره جهان با کلماتی که نمی توان نادیده گرفت.
این دو در بیشتر مواقع هم دیگر را نقض کرده به ندرت با هم سازگار هستند.
- سنگ های والینورز شامل 14 سنگ بسیار قدرتمند هستند که به طور کلی تکه ای از بدن والینورز ها بودند که پس از جدا شدن از آنها بیشترشان در جهان پخش شدند در حالی که برخی دیگر در یک مکان مشخص باقی ماندند.
- والینورز ها (مقدس ها) که اولین تجسم از مخلوق بودند ، روح هایی جاودان اند که قبل ازخلقت جهان به وجود آمدند ، از اندیشه ارالیل آیناراگ (خالق یگانه) سر چشمه گرفتند. والینورز ها نگهبانان جهان هستند.
- آنها هیچ فرم ثابتی ندارند ، در عوض می توانند فرمی را انتخاب کنند که به بهترین وجه با نیازهای آنها مطابقت دارد. همه والینورز ها جاودانه هستند. آنها خدا نیستند ، در واقع فرستادگانی هستند ، که به ندرت در کارهای جهان به طور مستقیم دخالت می کند. 
- هر یک از 14 سنگ می تواند یک ماهیت خاص را بر اساس والینورزی که از آن جدا شده به طور کامل کنترل کند. و به کاربر قدرتی ماورا تصور بدهد. کاربر دارای هر یک از سنگ های والینورز تا زمانی که آن سنگ داشته باشد جاودانه خواهد بود.
- این 14 سنگ شامل: 1.سنگ مرگ 2.سنگ فضا 3.سنگ زندگی 4.سنگ زمان 5.سنگ جادو 6.سنگ روشنایی 7.سنگ تاریکی 8.سنگ ماده 9.سنگ ضد ماده 10.سنگ آتش 11.سنگ اراده بدی 12.سنگ اراده خوبی 13.سنگ کابوس و 14.سنگ هرج و مرج.
- همان طور که اشاره شد سنگ های والینورز بسیار قدرتمند هستند و میتوانند به کاربر قدرت بینهایت بدهند ، اما باید توجه داشت که قدرت نا محدود ، مسئولیت هم به همراه می آورد که از عهده بیشتر کاربران خارج است و در دستان نادرست میتواند نابوگر باشد که باعث شده اکثر کابران آنها سرنوشت خوبی نداشته و به نام نفرین های ابدی نیز معروف شوند.
- پس سنگ های والینورز میتوانند بلا یا برکت یا هر دو آنها باشند. کاربران عادی نمی توانند قدرت بیشتر از یک سنگ والینورز را در آن واحد تحمل کنند چون باعث فرو پاشی بدن فرد می شود.
- شوناکی تنها کاربر شناخته شده است که توانست از بیش از یک سنگ والینورز در آن واحد استفاده کرده و 6 سنگ را به طور همزمان کنترل کند.

ادامه دارد...

دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.