اسمان نشینان:تعادل جادو یا عشق

اسمان نشینان:تعادل جادو یا عشق

samaelise190 نویسنده : samaelise190 در حال تایپ

داستان های مشابه

تا حالا چند بار مٌردی؟!... ...

دین (Dean) از سن 4 سالگی اش با سختی ها و مشکلات مختلف دست و پنجه ...

داستان اشنایی و دوستی سه جوان بیست ساله که ارزو ها و اهداف ...

خدایان چه کسانی هستند؟
انها دارای قدرتی فراتر از انسانها،ماورایی تر از انچه فکر میکنیم هستند اما دلیل وجود انها قدرت خلق و مهم تر حکومت بر انسان ها و براورده کردن نیازشان بوده است که در ذاتشان وجود دارد و بخاطر ان پرستش می شوند ......
براستی !در اسمان ها چه میگذرد و خدایان در معابدشان چه میکنند.
تمام هستی سه بعد دارد بعدی که شیاطین در ان زندگی میکنند و بعدی که انسان ها در ان زندگی میکنند و بعدی که منزل گاه خدایان است
از اولین زمان خلقت میان شیاطین و خدایان جنگی وجود داشته و طبق قوانین مقدس (کتاب جهان) این جنگ ادامه خواهد داشت اما در همین چند قرن اخیر موضوعی مورد توجه خدایان قرار گرفته ،

۵۰۰۰ سال پیش تغییری در( کتاب جهان )به دست خود شخص خالق یکتا به جود امد که تمام شیاطین و حتی خدایان را متحیر کرد در این کتاب
خبر از ظهور الهه ای دورگه که نیم شیطانی و نیم خداگونه است به میان امده که قوانین جدیدی را در بین سه بعد جهان اجرا خواهد کرد تا شیاطین و خادمان بهشتی در کنار هم به هم زیستی برسند.

این خبر که هوش از سر خدایان و بزرگان اهل جهنم میبرد و باعث خشم و کینه ی انها بود بسیاری از انان را به ان بر انگیخت تا به شکار ان الهه ی مرموز و معروف به( الهه ی تعادل )بپردازند
اما ان الهه قدرتمند تر از ان بود که شکار بهشتیان یا جهنمیان بشود .
پس طبق گفته ی (کتاب جهان)الهه ی تعادل قوانینی را به اجرا گذاشت که حتی هیچ کدام از موجودات خلق تصورش را هم نمی کردند.
اگرچه مخالفان زیادی اعم از بزرگ شیاطین جهنم و خدایان ساکن در اسمان داشت اما توانست انچنان در (قلب اولین خداوندگار افرینش) ؛ و شیطان اعظم فرمانروای جهنم (جناب لوسیفر) جابگیرد که در هردو بعد جهان معنوی منزلگاهی بناکرد که مخالفانش حتی انتظار ان را نداشتند.
نام ان الهه (اینانا پندراگون) بود......‌‌‌‌‌‌.......


ژانرها: تخیلی / درام / ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 3 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.