اسمان نشینان:تعادل جادو یا عشق

اسمان نشینان:تعادل جادو یا عشق

samaelise190 نویسنده : samaelise190 در حال تایپ

داستان های مشابه

دور بودن از خانه ترسناک است ، نه ؟؟ خب این اتفاق برای کریس ...

یه شعر با دسته بندی درام

هرکسی یک گرگ در درون خودش داره.حالا چجوری باید اون گرگ رو ...

خدایان چه کسانی هستند؟
انها دارای قدرتی فراتر از انسانها،ماورایی تر از انچه فکر میکنیم هستند اما دلیل وجود انها قدرت خلق و مهم تر حکومت بر انسان ها و براورده کردن نیازشان بوده است که در ذاتشان وجود دارد و بخاطر ان پرستش می شوند ......
براستی !در اسمان ها چه میگذرد و خدایان در معابدشان چه میکنند.
تمام هستی سه بعد دارد بعدی که شیاطین در ان زندگی میکنند و بعدی که انسان ها در ان زندگی میکنند و بعدی که منزل گاه خدایان است
از اولین زمان خلقت میان شیاطین و خدایان جنگی وجود داشته و طبق قوانین مقدس (کتاب جهان) این جنگ ادامه خواهد داشت اما در همین چند قرن اخیر موضوعی مورد توجه خدایان قرار گرفته ،

۵۰۰۰ سال پیش تغییری در( کتاب جهان )به دست خود شخص خالق یکتا به جود امد که تمام شیاطین و حتی خدایان را متحیر کرد در این کتاب
خبر از ظهور الهه ای دورگه که نیم شیطانی و نیم خداگونه است به میان امده که قوانین جدیدی را در بین سه بعد جهان اجرا خواهد کرد تا شیاطین و خادمان بهشتی در کنار هم به هم زیستی برسند.

این خبر که هوش از سر خدایان و بزرگان اهل جهنم میبرد و باعث خشم و کینه ی انها بود بسیاری از انان را به ان بر انگیخت تا به شکار ان الهه ی مرموز و معروف به( الهه ی تعادل )بپردازند
اما ان الهه قدرتمند تر از ان بود که شکار بهشتیان یا جهنمیان بشود .
پس طبق گفته ی (کتاب جهان)الهه ی تعادل قوانینی را به اجرا گذاشت که حتی هیچ کدام از موجودات خلق تصورش را هم نمی کردند.
اگرچه مخالفان زیادی اعم از بزرگ شیاطین جهنم و خدایان ساکن در اسمان داشت اما توانست انچنان در (قلب اولین خداوندگار افرینش) ؛ و شیطان اعظم فرمانروای جهنم (جناب لوسیفر) جابگیرد که در هردو بعد جهان معنوی منزلگاهی بناکرد که مخالفانش حتی انتظار ان را نداشتند.
نام ان الهه (اینانا پندراگون) بود......‌‌‌‌‌‌.......


ژانرها: تخیلی / ماوراء الطبیعه / عاشقانه
تعداد فصل ها: 5 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.