چرا در چهار سالگی من؟ : این بار از زبان آن مشاور 

نویسنده: Mo_y_gosfandy

الله و اکبر تا به الان همچین چیزی ندیدم،بی شرف انگار از مرگ آن بینوا خیلی خوشحال هم بود.اوف واقعا نمیدانم .
دیگر به دختر که نمیتوانم کمک کنم.نیازی هم نیست نگران شرایط آن زن شیطان صفت بود.
«صدای بوق دکمه های قدیمی تلفن ثابت دفترش آسمان را می‌خراشد »
سلام خانم اِما.فقط میتوانم بهتان تسلیت بگم و متاسف باشم هیچ کاری از دست من و آن خانواده شیطان صفت ساخته نیست.
«و قطع کرد.اما گیج و سر درگرم آن طرف خط بدون این که بتوانم چیزی بگوید باید صدای بوق تلفن را به عنوان جواب چرا چنین حرفی میزنی؟ بشنود.»

دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.