آستامینا (ASTAMINA) :   مقدمه کامل :

نویسنده: NIMAA

  قبل از شروع داستان اصلی / دنیای داستان را معرفی میکنم تا بدونید داستان در کجا رخ میدهد .

 داستان ما در سرزمینی به نام آستامینا اتفاق می افتد سرزمینی پر از رمز و راز . 

آستامینا شامل چهار بخش است :

بخش اول : جزایر شمال یا ( منطقه شمال ) که شامل چهار جزیره تقریبا بزرگ میشود ) که هرکدام اسم خاص خود را دارند 

جزایر شمال محل زندگی گرگینه های سفید است 

 جزیره مادر یا جزیره اصلی : اسم : جزیره شمال / جزیره دوم که به دوقسمت تقسیم شده : اسم : آرسای شرقی و آرسای غربی/ جزیره سوم : اسم : جزیره مقدس شمال ( به دلیل مقدس بودن برای ساکنان شمال کسی در این مکان زندگی نمیکند ) / جزیره چهارم : کامیوال 

 بخش دوم : جزایر جنوب که شامل سه جزیره میشود ) ( دو جزیره تقریبا بزرگ و یک جزیره کوچک ) ( جزایر جنوب محل زندگی گرگینه های خاکستری است )

جزیره اول : جزیره مادر یا جزیره اصلی : اسم : جزیره جنوب / جزیره دوم : اسم : سارمینا / جزیره سوم : آرکام : به دلیل این که این جزیره نصفش داخل آب و نصفش بیرون آب هست برای همین قابل سکونت نیست )

 بخش سوم : که بخش اصلی هم هست شامل دو جزیره بسیار بزرگ و یک جزیره بسیار کوچک به نام آستامینای میانه میشود که این جزیره پلی ارتباطی میان این دو جزیره بزرگ است) 

 ادامه بخش سوم : (این دو جزیره بسیار بزرگ : آستامینای بزرگ و آستامینای کوچک نام دارند به دلیل اینکه اولی از جزیره دومی بزرگ تر هست این نام انتخاب شده است ) ( جزیره وسطی هم آستامینای میانه نام دارد چرا که پل ارتباطی میان این دو جزیره بزرگ است ) 

 ( درون هر کدام از جزایر تعدادی کشور وجود دارد ) 

 جزیره بزرگ (آستامینای بزرگ ) : شامل پنج کشور میشود و این جزیره به صورت کامل محل سکونت گاه انسان ها است . 

منطقه اول که در سر جزیره است : نام کشور : پادشاهی مارشال ها 

 منطقه دوم که در وسط قرار دارد : نام کشور : پادشاهی استارک ها

 منطقه سوم هم در وسط قرار دارد : نام کشور : پادشاهی اسپارک ها 

 منطقه چهارم در پایین قرار دارد : نام کشور : پادشاهی لانگر ها 

  منطقه پنجم و منطقه اخر که این هم در پایین قرار دارد : پادشاهی آستامینا 

 جزیره کوچک (آستامینای کوچک ) : این جزیره هم شامل پنج منطقه است که تمام جزیره محل سکونت گاه نژاد های غیر انسانی است 

 منطقه اول که در بالا قرار دارد : نام پادشاهی : پادشاهی الف ها

 منطقه دوم که در بالا قرار دارد : نام پادشاهی : پادشاهی خوناشام ها

 منطقه سوم در وسط قرار دارد : نام پادشاهی : پادشاهی ویچر ها 

 منطقه چهارم هم در وسط قرار دارد : نام پادشاهی : پادشاهی پری ها

 منطقه پنجم هم در پایین قرار دارد : نام پادشاهی : پادشاهی جن ها

 آستامینای میانه : منطقه ای بی طرف است

 ( قابل ذکر است که از لحاظ جغرافیایی منطقه های واقع شده در جزیره بزرگ و کوچک باهم متفاوتت هستند) 

دنیای آستامینا دارای پنج خدا میباشد :
خدای جنگ
خدای عشق
خدای شهوت 
خدای مرگ 
خدای زندگی

در جزیره بزرگ هر پادشاهی دارای یک جادوگر اعظم و یک پیشگو اعظم هست
 
& امید وارم که برای شما عزیزان کامل بوده باشد &

این تازه شروع ماجراست... 
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.