سنگ های والینورز

سنگ های والینورز

kianoosh2003 نویسنده : kianoosh2003 در حال تایپ

داستان های مشابه

در مورد مردی هست پول ندارد و ...

"خنزرپنزرهایی که گاهی اوقات ذهنمو میجوعه!" _هر فصل یه یکی ...

وقتی قلم و دفتر یک نویسنده شیطانی را بدزدی دیگه راه فراری ...

اسپین افی بر داستان ارباب تاریکی که به نحوه به وجود آمدن سنگ های والینورز و داستان های پیرامون آنها می پردازد.
به جز مقدمه دارای 14 فصل خواهد بود.
ژانرها: اکشن / تخیلی / ترسناک / داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 6 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.