حُس

حُس

Winking نویسنده : Winking در حال تایپ

داستان های مشابه

کافی است زمان مرگت را بدانی، آن وقت است که حتی زیبایی خوردن ...

دلت میخواد خواهر بزرگ ترت را منفجر کنی؟ برادرت را چطور؟ دوست ...

نمیدونم از کجا شروع کنم.....آخه شروعی هم نداشت! یهو سر از اونجا ...

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.