کبوتر سرخ

کبوتر سرخ

Albatross نویسنده : Albatross تمام شده

داستان های مشابه

_نمیدانم.هرروز پروردگار که بیدار میشوم،فکر میکنم که بیرون ...

ویالونت را هربار در دست گرفتم و نُت هایی که تو نواختی را ...

دختری که در زمان گم شده باشد؟ شاید داستان به همچین چیزی ...

نویسنده: آلباتروس
"جلد دوم تا تلافی"
گیتا و احسان پس از گذراندن روزهای تاریک زندگی برای درمان وارد سازمان‌هایی می‌شوند. حال گیتایی که در قلب شیشه‌ای و کدرش جز کینه و حرص احساس دیگری نسبت به جنس مخالف ندارد، با روان‌پزشکی مواجه می‌شود که خود یک مرد است!
ژانرها: عاشقانه
تعداد فصل ها: 13 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.