اهریمن درون

اهریمن درون

Jalaljjf نویسنده : Jalaljjf در حال تایپ

داستان های مشابه

من کی ام؟ خب؛ باید بگم من همون آدم بدی ام که میاد همه چیزو ...

درمورد یک دختره که مامور مخفیه برایه نجات جون دختران دزیده ...

قصه ای مربوط به عروسک و مرگ مادربزرگ ... راه زندگی عروسکی ...

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.