جشن خاکستر

جشن خاکستر

g_dehghanpoor9 نویسنده : g_dehghanpoor9 تمام شده

داستان های مشابه

داستان در مورد دختری کوچولوی پنج ساله است ، که با سه تا از ...

داستان از نوع فن فیکشن و در مورد زندگی تلخ سوروس اسنیپ ا ...

این داستان ادامه سریال میراث ها است درباره دختری هست که ...

چو گودرز و هفتاد پور گزین،
همه پهلوانان با آفرین،
نباشد به ایران تن من مباد،
چنین دارم از موبد پاک یاد
ژانرها: تخیلی / تراژدی
تعداد فصل ها: 7 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.