جشن خاکستر

جشن خاکستر

g_dehghanpoor9 نویسنده : g_dehghanpoor9 تمام شده

داستان های مشابه

پرونده های سابقا محرمانه از روزنوشت های فردی که دیگر در ...

ارتش شیطان، هر چه قدر هم عظیم و قدرتمند بود باز هم نمیتوانست ...

درشهری عجیب و جادویی که امار جرم و جنایت بسیار بالا هست کاراگاهی ...

چو گودرز و هفتاد پور گزین،
همه پهلوانان با آفرین،
نباشد به ایران تن من مباد،
چنین دارم از موبد پاک یاد
ژانرها: تخیلی / تراژدی
تعداد فصل ها: 7 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.