ژولین . عزیزم

ژولین . عزیزم

zahra1385far نویسنده : zahra1385far در حال تایپ

داستان های مشابه

ادامه‌ی داستان کوتاه «قرنطینه» که قبلاً نگاشته بودم و در ...

همیشه میگن نوجوانی دوره خیلی سختیه اما دوره شکوفایی انسان ...

...گوشه خیابان ایستاد و مدتی به مکان نامعلومی خیره ماند. واقعا ...

این داستان زندگی ژولین
داستانی در چندین داستان کو تاه از زندگی
از خوشی های کودکانه تا غم های کودکانه ...
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 9 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.