سر آغاز یک امپراطوری

سر آغاز یک امپراطوری

alirezafirozi_ نویسنده : alirezafirozi_ در حال تایپ

داستان های مشابه

خانواده ای که متوجه میشوند فرزند نوزادشان یک اهریمن است... ...

...میدونم دلتون لک زده برای یه داستان تخیلی درست و حسابی... ...

سازمان ناسا شهاب سنگی را شناسایی کرده که در 5 سال آینده به ...

خاندانی قدیمی که بدلیل شجره نامه گسترده ،دلاوری در جنگ ها و همچنین خدمات بسیار به کشور به دستور پادشاه کاوه اول به عنوان حاکمان محلی منطقه ای در شمال شرقی کشور انتخاب شدند این سرزمین بعدها بدلیل مشکلات و جنگ های داخلی از کشور جدا شد و استقلال خود را اعلام کرد تا زمانی که....
ژانرها: تخیلی / تراژدی / داستان تاریخی
تعداد فصل ها: 11 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.