سر آغاز یک امپراطوری

سر آغاز یک امپراطوری

alirezafirozi_ نویسنده : alirezafirozi_ در حال تایپ

داستان های مشابه

سام و مارال که دل باخته یک دیگر هستند، قرار ازدواج را باهم ...

داستان کولبرانی که برای گذران زندگی و بدست آوردن لقمه ی ...

داستان حیوانات جنگلی است که توسط یک شیی عجیب تغییر میکنند ...

خاندانی قدیمی که بدلیل شجره نامه گسترده ،دلاوری در جنگ ها و همچنین خدمات بسیار به کشور به دستور پادشاه کاوه اول به عنوان حاکمان محلی منطقه ای در شمال شرقی کشور انتخاب شدند این سرزمین بعدها بدلیل مشکلات و جنگ های داخلی از کشور جدا شد و استقلال خود را اعلام کرد تا زمانی که....
ژانرها: داستان تاریخی
تعداد فصل ها: 3 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.