جزوه عشق : خوشا بر من

نویسنده: mohamadrezaeshghiii

خوشا خنده به من گر مست مستم
خوشا دنیا به من گر مست مستم

خوشا سختی و تلخ روزگاران
حلاوت بر دهان گر مست مستم

خوشا همبزم یاران در همه حال
خوشا شادی به من گر مست مستم

تمام چرخش خورشید و دنیا
تمامی از من است گر مست مستم

اگر خواند چو بلبل چشم سیاهی
فقط بهر من است گر مست مستم

اگر نوری بتابد بر سیاهی
بدان نور من است گر مست مستم

تمام زندگی شد خاک راهت
به راهت ذره ام گر مست مستم

ز تیغ آن دو چشمت سر به زیرم
به تیغت بره ام گر مست مستم

ز مستی عاشقم عشقی به دنیا
به دنیا بنده ام گر مست مستم

**
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.