زیبای یوسف

زیبای یوسف

Albatross نویسنده : Albatross تمام شده

داستان های مشابه

در درون طراحی ها در عمق خیال بافی ها در آسمان و بهشت در ...

اید داستان را جبع نو جوانی است که مورد بی توجهی دیگران قرا ...

صورت مهم نیست مهم قلب آدم ها است. اگه به صورت شما توهیم کردن ...

نویسنده: آلباتروس
"جلد دوم در بند زلیخا"
همتا به دنبال دستگیری شاهین ناخودآگاه وارد ماجرایی مرموزتر می‌شود.
زمانی که تنها چند ساعت دیگر تا دستگیری سایه‌های شب باقی مانده بود، همتا متوجه معمای خالکوبی می‌شود؛ ولی دیر چون ناگهان اتفاقی می‌افتد که سرنوشت همه‌شان را ظاهراً به نقطه پایان می‌رساند؛ اما... !
حال با گذشت هشت ماه پلیس دوباره متوجه نشانه‌هایی از تیم سایه‌های شب می‌شود!
ژانرها: اکشن / جنایی / عاشقانه
تعداد فصل ها: 27 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.