جزوه عشق : در حریم اندیشه

نویسنده: mohamadrezaeshghiii

یاورم   درد دل فنایش نیست
غمی عظیم که درمانش نیست

یاورم  دانی فراق دل مرا 
دردی است که پایانش نیست

یاورم  آه در سینه است مرا
 چه کنم راه اقرارش نیست

یاورم   دانی  دل تنگی مرا
تنگی که نای افشایش نیست

یاورم خسته ام دریاب مرا
 که فردایی در پسش نیست

یاورم تا  زنده ام مددی مرا
پسین نیازی به آنش نیست

یاورم  حرف با توست مرا
 زهی گوش شنوایش نیست

یاورم بغض ها است مرا
قطره اشکی  مژگانش نیست

یاورم زندگی زجر است مرا
یارای هم آوردی اش نیست

یاورم همتی باش مرا 
گفتی  توان فکرش نیست

یاورم تا شنیدی غم مرا
گفتی امکان شنیدنش نیست

یاورم  ره عشقی باش مرا
مرا چون تو تحملش نیست

**
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.