جزوه عشق : ترس عاشق

نویسنده: mohamadrezaeshghiii

تو که از عشق دهی داد سخن
زمزمه هات چو فریاد شدن

تو که امروز کنی شیون عشق
که چه شد وای که شد باز عاشق

تو که می خواهی ابر عشق شدن
بکنی جامه عشاق به تن

تو که از عشق هوس داری و بس
می دهی عشق به هر ناکس و کس

تو که در زمره عشاق شدی
همچو گل شاد به این عشق شدی

تو که می دانی اگر عشق نباشد گویی
که نباشد به گلی هم بویی

تو که می لرزی از آن در ترسی
پس مشو عاشق اگر می ترسی

**
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.