جزوه عشق : برف (جدید)

نویسنده: mohamadrezaeshghiii

برف آمد  صرف آمد

گلو بست  بغض شکست

عقل خالی  دخل خالی

ناز شست  هر که هست

مال مفت  سنگ مفت

بخت بد  وقت بد

عشق ناب  مشق ناب

برف صرف  بست طرف

**
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.