جزوه عشق : عاشق

نویسنده: mohamadrezaeshghiii

اگر بر رخ شمع من اشک گردم
به پایت می چکم تا خاک گردم

اگر مهری در این دردانه یابی
به قربانت روم تا پاک گردم

اگر دُرّی به سوگ بر چشم باشم
به دنیای عتیق هم ناب گردم

اگر بالین تو دنیای عشق است
بر آن جا گیرم و هم خواب گردم

اگر شعری بر این لب ها بجویی
به سازم می زنم ناسوت گردم

اگر رسوا شدم بر کوی و میدان
کنم فریاد باز دورت بگردم

اگر عشقی به من دادی ز شادی
تو دنیا داده ای عاشق بگردم

**

دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.