جزوه عشق : نازنین

نویسنده: mohamadrezaeshghiii

کاش می شد زندگی را زنده کرد
ذره ای از عشق خود را هدیه کرد

کاش می شد تا ابد عاشق شوی
از هیاهوی جهان فارغ شوی

کاش می شد خویش را رسوا کنی
قلب خود را کنده و اهدا کنی

کاش می شد عشق را مزه کنی
طعم آن بر لب خود مزه کنی

چیست این عشق دنیا وصف اوست
کیست این یار جان ها وقف اوست

پس چرا این گونه اند مردم به عشق
ای عجب گو مرده اند از درد عشق

وصف جانان غیر دلبر کی کند
بار عشقش غیر مجنون کی کشد

نازنین عشق تو نیست مرهم مرا
می روم روحم شود عاشق تو را

**


دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.