انقضای عشقمان : مقدمه

نویسنده: Albatross

خواستم مهر احساسم را به پاهایت زنم، نروی؛ ولی... ." 
گفتم تنهایم مگذار عشق.
گفتی تنهایی جوابت شد. 
گفتم بی‌‌تو چه کنم یارا؟
گفتی به‌غمت باش، زندگی! 
پوزخندی برفت بر لبانم... زندگی؟!
من بی‌عشقت، مجنونم بدون لیلیش، فرهادم بدون شیرینش!
" مگر بی‌عشق می‌شود زندگی کرد؟ زندگی ساخت؟
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.